Management des de l’espiritualitat a Montserrat

En la reunió del mes d’abril, que va tenir lloc a Monsterrat, els membres del GDE vàrem poder coneixer en profunditat Montserrat des de diverses vessants; el model de negoci i organització empresarial del destí de més de 2.4 milions de visites anuals i una de les...
Llegir més...