Conferència de Gemma Pérez

Gemma Perez

Gemma Pérez Armengol, Directora General d’ASSESSORIA PEREZ SARDA, S.L. ens va impartir una conferència/xerrada molt pràctica sobre els plans d’igualtat i els protocols per prevenir l’assetjament a l’empresa.

El contingut de la xerrada va aprofundir en temes de diversa índole en relació al capítol principal com ara el registre salarial o la transparència retributiva, aspectes rellevants en el context de la contractació o gestió de les plantilles en l’empresa.


Els assistents van rebre molt interessats una ponència que la Gemma va fer dinàmica, atractiva i molt interessant, donant peu a un debat posterior i a la resposta de dubtes i qüestions que es van plantejar.