Qui som

El Grup de Desenvolupament de Directius Empresaris (GDE), és una associació empresarial sense afany de lucre que pretén estimular i desenvolupar l’activitat econòmica al territori i entre els seus associats.

El GDE té doncs per objectius compartir idees, experiències i bones pràctiques en el govern de les empreses, incentivar el networking entre directius i afavorir l’enriquiment intel·lectual i professional, dels directius per que repercuteixi en el bon desenvolupament de les seves ocupacions empresarials.

COMITÈ DIRECTIU 2023:

Presidenta: ASSESSORIA PÉREZ SARDÀ, SL (Sra. Gemma Pérez)
Vice President: FRAIKIN ALQUILER DE VEHÍCULOS, SA (Sr. Martí Batallé)
Secretaria: APROP MARKETING, SL (Sr. Oriol Brutau)
Tresorer: CLÍNICA COSTA CODINA (Sr. Xavier Costa)
Vocal 1er: OPYCE, SA (Sr. Jordi Barceló)
Vocal 2on: FUNDACIÓ REIR (Sr. Dani Julià)
Vocal 3er: ESOROSA, SA (Sra. Alba Muñoz)
Vocal 4rt: EDUCEM, SL (Sra. M. Mercè Comas)

Anteriors presidents per ordre d’antiguitat:
KH LLOREDA, SA  (Josep Ma. Lloreda)
FRAIKIN ALQUILER DE VEHÍCULOS, SA (Sr. Martí Batallé)

Els fins de l’associació són:

 1. Compartir idees, experiències i bones pràctiques de gestió entre les empreses i professionals associats.
 2. Desenvolupar un potent networking i sinèrgies entre les empreses associades.
 3. Afavorir l’enriquiment intel·lectual personal i professional dels components de les empreses associades.
 4. Ser un grup d’empresaris del Vallès Oriental de referència.

Activitats ordinàries de l’associació:

 1. Reunions mensuals amb participació activa dels propietaris i executius de les empreses associades.
 2. Organització de xerrades i exposició de temes dels propis membres de l’associació.
 3. Organització de xerrades, conferències d’experts en diferents àrees de l’empresa.
 4. Manteniment d’una massa crítica d’empreses associades, que faci possible el sosteniment i potenciació de les activitats que constitueixen la seva raó de ser.
 5. Col·laboració amb els mitjans de comunicació locals que garanteixin la difusió tant de les activitats de l’associació, com d’exemples de bones practiques empresarials.
 6. L’associació GDE no té esperit de lucre.
 7. I desenvolupar el fet diferencial de les empreses i com afecten aquestes al’entorn.

Estructura del calendari d’activitats:

 1. Reunions mensuals de govern i compartir experiències empresarials, mitjançant xerrades i conferencies sobre temes d’importància i transcendència per les empreses.
 2. Dues conferencies a l’any obertes a invitacions dels membres del GDE amb conferenciants experts convidats.
 3. Dos sopars anuals de germanor i networking entre els socis.
 4. Diverses visites a empreses membres del GDE.

Fer-se soci

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Per integrar-se a GDE cal presentar una sol·licitud a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

Pots posar-te en contacte amb l'associació aquí:

  Empresa


  Persona de contacte


  Telèfon


  Email


  Comentaris